Útok na církevní budovu ve výstavbě

Egypt

       Od roku 2016 schvaluje egyptská vláda pomalým tempem registraci více než 3700 církevních budov, které předtím fungovaly bez požadované licence. Existence těchto zařízení sahá ještě před rok 2016, tedy do doby, kdy prakticky nebyla možnost takové povolení získat. Třebaže registrační proces je v současnosti značně pomalý a únavný, dochází přesto k pokroku.

       Pro koptské křesťany z vesnice Al-Azeeb byl již tak těžkopádný proces registrace na získání bezpečného místa k bohoslužbám ještě ztížen nepřátelským postojem některých sousedů. Po obdržení nezbytného úředního povolení k výstavbě modlitebny začala tato kongregace s výkopovými pracemi pro položení základů. Avšak večer 18. prosince minulého roku se na staveništi shromáždili militantní členové místní muslimské komunity společně s dalšími, které si přizvali z okolních vesnic. Dav pak začal fyzicky napadat přítomné stavební dělníky, házet kameny a Molotovovy koktejly na domy i hospodářská zvířata křesťanů. Militanti se přitom neváhali pouštět do potyčky i s přivolanými policisty, kteří se snažili dostat situaci pod kontrolu.

       Zatímco místní policie celý případ vyšetřuje a snaží se určit hlavní strůjce útoku, křesťané napadené komunity žijí v obavách před dalším možným násilím.

– The Voice of the Martyrs, Kanada, 12. ledna 2024

Útok na církevní budovu ve výstavbě

Jeden z koptských kostelů v Egyptě.