Venkovní bohoslužby jsou zakázány

Bělorusko

16. září jsme přinesli zprávu o obnovených hrozbách vůči sboru New Life Pentecostal Church v Minsku v Bělorusku (čtěte více). Budova sboru byla zapečetěna správními orgány v únoru 2021 a od té doby se její členové scházejí každý týden na sborovém parkovišti.

Je zklamáním, že úředníci nyní vynutili zastavení těchto venkovních setkání. Poté, co se členové kongregace 18. září shromáždili k bohoslužbám, zasáhla policie proti pastorovi Vjačeslavu Gončarenkovi a také Antonínu Bokunovi, pastorovi jiného sboru, který toho dne hostoval na bohoslužbách. Oba muži dostali pokuty ve výši dvouměsíční průměrné mzdy. Do zaplacení pokuty jim byly zabaveny mobilní telefony.

Navzdory výzvám církevních představitelů odmítli představitelé města všechny pokusy o navrácení církevní budovy křesťanům a zamítli jejich žádosti o obnovení venkovních shromáždění. Artyom Tsuran, místopředseda výkonného výboru města Minsk, pohrozil sboru likvidací, která by pak učinila jakoukoli činnost kongregace nezákonnou a trestnou.

― The Voice of the Martyrs, Kanada, 6. října 2022