Vražda pastora

Laos

Mrtvé tělo pastora oficiálně registrovaného sboru v Laosu bylo nalezeno minulý měsíc a podle tamních zdrojů vše nasvědčuje tomu, že tento církevní představitel byl umučen a zabit kvůli své křesťanské víře.

Křesťanští představitelé i policie v centrální laoské provincii Kahmmouan jsou přesvědčeni, že pastor Seetoud, který vystupoval pod tímto jediným jménem, byl zabit za šíření evangelia v době, kdy v této asijské zemi rapidně roste církev.

20. října se měl pastor účastnit křesťanského shromáždění v městě Thakhek. To je vzdáleno asi sto kilometrů od jeho bydliště, kterým je vesnice Don Keo v okrese Nakai, provincie Kahmmouan. Na toto setkání cestoval pastor na motocyklu a měl tam dorazit asi za tři a půl hodiny. Když se však jeho příjezd již několik hodin zpožďoval, začala po něm pátrat asi dvacítka lidí, a to jednak v horách, kudy vedla cesta do Don Keo, a také v oblastní nemocnici, avšak bezvýsledně.

Pátrací skupina rovněž získala záznam z kamerového systému od jednoho obchodníka poblíž Nakai, na kterém bylo patrno, že zde pastor Seetoud odložil plynovou nádrž, kterou měl v úmyslu si zase později vyzvednout.

Jeden z tamních obyvatel objevil následně pastorovo tělo v příkopu u horské cesty vedoucí džunglí. Na základě jeho informací nalezla pak 23. října pátrací skupina mrtvolu.

Dva křesťané, kteří se měli později připojit k pastoru Seetoudovi, aby s ním odjeli na plánované setkání v Thakheku, uvedli, že se pastor zdržel kvůli návštěvě dvou neidentifikovaných úředníků, kteří se ho měli vyptávat na jeho aktivity i důvody, proč chce odcestovat do zmíněného města.

Jistý svědek z blízké vesnice Wangheen pak uvedl, že na cestě uviděl v den incidentu černý náklaďák bez poznávací značky, ze kterého vystoupili tři muži. Ti zajali jiného muže a přinutili ho nasednout do jejich náklaďáku a pak odjeli.

Tento svědek uvedl, že se domníval, že jde o policisty, jež zatkli nějakého zločince nebo drogového dealera. Když se později dověděl o smrti pastora Seetouda, nabyl přesvědčení, že šlo právě o něho.

Křesťanští představitelé uvedli, že pastorovo tělo bylo silně znetvořeno a neslo jasné stopy mučení. Pátrací skupina také na cestě poblíž těla objevila pastorův motocykl a Bibli.

Pastor Seetoud po sobě zanechal ženu a osm dětí, přičemž nejmladšímu dítěti je jeden rok. Zavražděný duchovní vedl sbor Laoské evangelikální církve (LEC), která patří společně s katolíky a adventisty ke třem oficiálně povoleným denominacím v zemi.

Křesťanští představitelé uvedli, že provinční policie jim sdělila, že pastor Seetoud byl s největší pravděpodobností zabit kvůli své víře. Podle zástupců LEC podezírají provinční policisté z tohoto činu místní (okresní) úředníky.

„Nenacházíme slov k vyjádření bolesti, kterou pociťuje jak pastorova rodina, tak i všichni místní křesťané,“ prohlásil jeden z evangelikálních představitelů. „Na celé situaci je nejhorší, když uvážíme tu nespravedlnost, že se nějací úředníci, ať již přímo nebo nepřímo, podíleli na Seetoudově vraždě.“

Podle tamních křesťanů pronásledovali v posledních měsících pastora Seetouda někteří jeho příbuzní a sousedé, kterým vadilo jeho horlivé hlásání křesťanské víry. Jeho časté cesty do Thakheku také neušly pozornosti místních úředníků, kteří ho od července zastrašovali a naléhali na něho, aby se svými misijními aktivitami přestal.

Pastorovo tělo bylo převezeno do nemocnice, kde došlo k následné identifikaci rodinnými příslušníky a přáteli. Několik laoských evangelikálních představitelů společně se členy jeho kongregace se účastnilo 24. října pastorova pohřbu, a to i přes možné nebezpečí perzekuce. Po pohřbu se ještě konala vzpomínková bohoslužba v pastorově domě pro členy rodiny a křesťany z Don Keo.

Provinční i oblastní policie začala s vyšetřováním ihned po nalezení pastorova těla a tři hodiny vyslýchala dva starší z pastorova sboru. Po letošním uvolnění nedávných pandemických omezení začal pastor Seetoud častěji navštěvovat Thakhek, neboť tamní křesťané si mohli opět vzájemně pomáhat, jak v péči o rodiny, tak při přepravě nemocných do nemocnice, nebo při dovážení různého materiálu atp. A samozřejmě rovněž při organizaci rozličných církevních aktivit.

Laoská evangelikální církev pomáhá pastorovým rodinným příslušníkům jak při vyrovnání se se ztrátou, tak v celkovém zaopatření.

Pastor Seetoud vlastnil oficiální průkaz LEC a byl považován za předního biblického vykladače a učitele své denominace. Neděli před svým zabitím ještě vysluhoval členům svého sboru Večeři Páně.

 

Přestálá pronásledování 

Pastor Seetoud se původně živil jako na nikom nezávislý rolník.

V roce 2015 se Seetoud s celou rodinou odřekl animismu a přijal křesťanství. A jak se to na laoském venkově stává, vesničtí předáci i místní policie zaujali stanovisko, že křesťanství je neslučitelné s místní tradiční vírou a kulturou. Pastoru Seetoudovi, jeho rodině i dalším křesťanům byl kvůli tomu zamezen přístup k pitné vodě i odpírána další základní práva. Úřady se ho tímto pokoušely přinutit k podepsání místopřísežného prohlášení, že se zříká své víry. Podle tamních křesťanů se úředníci hrozili růstu církve, kterou si jako „zahraniční náboženství Ježíše“ nepřáli, neboť si dobře uvědomují, že křesťanství je neslučitelné s domorodým uctíváním model a duchů.

V roce 2016 vešlo v Laosu v platnost nařízení, které ministerstvu vnitra dává pravomoc zamezit jakékoli náboženské aktivity odporujícím „tradičním zvykům“, zákonům či předpisům. Ve skutečnosti však pronásledování křesťanů přichází v Laosu především ze strany místních úředníků, kteří často jednají protiprávně i v rozporu s ústavou, která v zemi garantuje náboženskou svobodu. Mezinárodní úmluva OSN o občanských a politických právech, jíž Laos ratifikoval v roce 2009, zaručuje podle svého znění občanům právo na přijetí náboženství či víry podle vlastního svobodného uvážení a rovněž právo toto zvolené náboženské přesvědčení smět také projevovat.

Kolem 60% laoské populace jsou buddhisté a 32% animisté, přičemž i animisté se svým uctíváním duchů předků si nalezli cestu k praktikám i víře buddhismu.

V roce 2018 si policisté poprvé došli pro pastora Seetouda, aby ho zatkli a v poutech tři dny zadržovali kvůli tomu, že ve svém domě pořádal křesťanská setkání. Ačkoli se tato setkání křesťanů pravidelně konala již tři roky, byl pastor Seetoud obviněn z organizování „ilegálních shromáždění“.

Pastor Seetoud byl propuštěn poté, co byla o jeho případu zpravena provinční policie, která dohlíží na okresní a místní policie, a když Seetoud zaplatil pokutu. I po tomto incidentu pastor Seetoud pořádal dál ve svém domě křesťanská shromáždění, ale vedle toho také navázal pevnější svazky s křesťany z LEC.

LEC má v provincii Kahmmouan svůj sbor v Thakheku a jeho členové se i s celými rodinami setkávají po celé provincii ve svých domácnostech.

 

Narůstající nebezpečí

Pronásledování křesťanů v Laosu se v posledních dvou letech zintenzivnilo, a to zejména v jižní části země.

Křesťanští představitelé v Laosu jsou přesvědčeni, že toto vzrůstající nebezpečí souvisí se zdejším rapidním růstem církve. Navzdory pandemickým omezením kvůli COVID-19 v roce 2021 církve v provincii Kahmmouan hlásí tisíce nově pokřtěných a založení šedesáti nových společenství. Tamní církevní představitelé však současně uvádějí, že jsou policejně sledováni a žijí v obavách o svůj život.

„Všichni tito věřící milují Boha a jsou pevně rozhodnuti ho následovat,“ uvedl pro americkou agenturu ReligionUnplugged.com jeden z členů sboru pastora Seetouda.

Hlavní představitel LEC pak prohlásil, že růst církve nedokáže nic zastavit.

„I když pláčeme, nejsme jako lidé bez naděje,“ uvedl. „Víme, že v Kristu zůstáváme v bezpečí. K takovým útokům došlo v naší zemi již dříve, a pokaždé když byla církev na vzestupu.“

V únoru 2021 napadli vesničané dvanáct členů křesťanské rodiny v Dong Savanh na jihu země a vyhnali je z jejich domova. Již předtím, v roce 2017, byla tatáž rodina vypuzena ze své rodné vesnice.

Rovněž v únoru 2021 byl zastřelen etnický hmongský křesťan Cha Xiong. Jeho mrtvé tělo nalezl následující den jeden vesničan poblíž silnice. Místní úřady uvedly, že z tohoto činu zatím nikoho nepodezírají.

O měsíc později byl zatčen laoský církevní představitel pastor Sithon Thippavong. Důvodem k jeho zadržení bylo, že odmítl podepsat dokument, ve kterém se měl zříci své křesťanské víry. Následně strávil rok ve vězení na základě obžaloby z „narušování jednoty“ a „působení rozkolu“.

V říjnu 2020 laoské úřady vypudily a pak nechaly zničit domy sedmi křesťanských rodin v provincii Salavan (okres Ta Oy), když se tito vesničané odmítli zříci víry v Krista. O dva roky dříve byli čtyři laoští křesťané na sedm dní uvězněni v okrese Phin v provincii Savannakhet za slavení Vánoc „bez příslušného povolení“.

Úředníci ve venkovských oblastech se na křesťany dívají podezíravě a svévolně je zatýkají nebo vyhánějí z jejich vesnic, když se odmítnou zříci své víry. Vlastnictví takových křesťanů je následně zkonfiskováno. Místní úředníci přitom zavírají oči nad protiprávností takového jednání a provinční nebo vládní úředníci zase tvrdí, že k žádné diskriminaci ani násilí nedochází.

Podle článku 48 laoské ústavy mají občané právo „vyznávat či nevyznávat náboženství“, přičemž vláda oficiálně uznává čtyři náboženství ― buddhismus, křesťanství, islám a bahaismus ― upřednostňuje však buddhismus.

Ministerstvo vnitra spolu s Laoskou frontou národního rozvoje přísně dohlíží na všechny náboženské instituce. Křesťanství má pro ně navíc punc západního náboženství a je striktně monitorováno.

V roce 2019 vydala laoská vláda výnos 315 o náboženské svobodě, ve kterém stanovuje, že „všichni laoští občané mají před zákonem stejná práva, pokud jde o víru či odmítání náboženství, jak je uvedeno v ústavě, zákonu i předpisech Laoské lidově-demokratické republiky.“ Tento výnos je ovšem podle laoských křesťanských představitelů hrubě porušován ve venkovských oblastech země, kde je pronásledování křesťanů takřka obecným jevem.

Na seznamu organizace Open Doors za rok 2022, který seřazuje padesátku zemí s nejhorším postavením křesťanů, figuruje Loas na 26. pozici. Laos, který v roce 1975 přijal oficiální název Laoská lidově-demokratická republika, sousedí s Thajskem, Myanmarem a Čínou, a řadí se k autoritářským socialistickým zemím jedné vládnoucí strany.

Morning Star News, 14. listopadu 2022

Vražda pastora

Pohřeb pastora Seetouda (zdroj Morning Star News)

Vražda pastora

Pastor Seetoud z vesnice Don Keo (provincie Khammouan) byl naposledy spatřen živý 20. října 2022 (zdroj Morning Star News)