Výbuch nastražené bomby při křtu

Konžská demokratická republika

 

Muslimští militanti jsou podezíráni z bombového útoku na protestantský kostel během křestních bohoslužeb v Konžské demokratické republice (KDR). Podle oficiálního vyjádření bylo při tomto útoku zabito minimálně čtrnáct účastníků shromáždění.

Zatímco představitelé KDR uvedli, že při výbuchu v Kasindi zemřelo nejméně 14 osob a 63 bylo zraněno, ve východní části Konžské demokratické republiky mluvčí ugandských vojenských operací v KDR Bilal Katamba uvedl, že výbuch zabil 16 lidí a zranil nejméně 20 dalších členů kongregace Church of Christ of the Congo (Eglise du Christ au Congo, nebo ECC).

Tamní úřady z útoku podezírají příslušníky Spojených demokratických sil (Allied Democratic Forces, ADF). Islámský stát označuje povstaleckou islamistickou skupinu AFD za svoji pobočku v oblasti střední Afriky. Islámský stát se také záhy přihlásil k odpovědnosti za tento teroristický čin.

Laický představitel sboru Paluka Kivugha uvedl, že do sboru vstoupili dva muži a nepozorovaně v něm zanechali tašku s výbušným zařízením, které následně detonovalo.

 „Výbuch některé vymrštil do vzduchu.  Na zem dopadla již jen bezvládná těla ― byla to skutečně hrůzná neděle. Všichni se pokoušeli utéci, ale někteří nemohli, neboť přišli o končetiny,“ popisuje celou událost Kiwugha. „Bomba zabila děti i jejich rodiče. Byl jsem ochromen hrůzou a cítil jsem bolest po celém těle, ale díky Bohu jsem přežil.“

Další členka sboru Salome Kawugho, uvedla, že právě během nedělních bohoslužeb probíhají často křty. „Onoho rána ležely všude kousky roztrhaných Biblí a všude byla vidět krev. Když jsem se bezprostředně po výbuchu rozhlédla, viděla jsem, že sama ležím v tratolišti krve. „Pak jsem ztratila vědomí a probrala se až na lůžku v nemocnici.“

Další člen sboru, sedmatřicetiletý Pauni Aline, utrpěl při výbuchu zranění ruky a nohy.

„Viděl jsem své spoluvěřící ležet v krvi, zatímco jiní křičeli a naříkali bolestí,“ uvedl Aline pro agenturu MSN. „Bylo to pro nás v tu chvíli vskutku děsivé. Děkuji Bohu, že jsem to přežil.“

Člen staršovstva sboru Peter Masika útok rovněž přežil.

„Cíl tohoto útoku byl jednoznačný ― zabít co nejvíce křesťanů, vzbudit v srdcích věřících strach z návštěvy bohoslužeb v provincii, a snížit takto počet křesťanů," prohlásil Masika.

ECC je unií 62 protestantských denominací v KDR. S 25,5 miliony členů je často chápána jako jedna protestantská církev, neboť k ní patří velká část protestantů v zemi.

ADF je považována za jedno z nejnebezpečnějších povstaleckých organizací z více než 120 ozbrojenými skupinami operujícími na východě DRK. Původně sídlila v západní Ugandě. Od konce 90. let operuje v KDR v provincii Severní Kivu podél hranic. Ugandské síly proto zahájily s armádou KDR proti ADF společné operace.

V roce 2019 se ADF rozštěpila na dvě frakce. Jedna se přidružila k Islámskému státu střední Afriky. V roce 2001 označila americká vláda AFD za zahraniční teroristickou organizaci s napojením na Islámský stát.

Na seznamu zemí s nejsilnějším pronásledováním křesťanů organizace Open Doors zaujímá nyní KDR 37 místo. Muslimové zde tvoří méně než 3% populace, zatímco 85% obyvatelstva se považuje za křesťany.

― Morning Star News, 15. ledna 2023