Výzva teroristů Aš Šabáb vzbuzuje obavy křesťanů

Somálsko

 

Somálský národ se nachází již po léta ve stavu politického zmatku, který je výsledkem mocenského zápasu mezi povstaleckými frakcemi bojujícími mezi sebou o kontrolu nad zemí. K nim patří i oddíly přidružené k Al-Káidě známé jako Aš-Šabáb. I když tato militantní teroristická skupina provádí své nevybíravé útoky na nevinné civilisty vesměs bez rozdílu, je obecně známo, že křesťané jsou v hledáčku jejího zájmu na prvním místě.

Křesťané proto musí ze strachu z pronásledování konat svá shromáždění tajně. Odhady počtu následovníků Krista v tomto východoafrickém národě se pohybují jen v desítkách. Avšak další skupinu křesťanů zde tvoří zahraniční dělníci. „Pastor John“ je keňský stavební podnikatel, který vede malou skupinu, která se schází v domě jistého místního věřícího. „Setkáváme se tajně v jednom z našich domů, abychom se společně modlili,“ vysvětluje. „Jde o běžnou bohoslužbu, ale vše v tichosti a bez hlasitého zpěvu. Je velmi nebezpečné, aby vás někdo v této zemi označil za křesťana. V tu chvíli si můžete začít více méně odpočítávat své zbývající dny na zemi.“

Aš-Šabáb, která vede válku proti somálské vládě, zůstává dominantní povstaleckou silou. Přestože Spojené státy poskytují vojenskou podporu silám Africké unie, která se snaží tuto zemi stabilizovat, problémy přetrvávají. V červenci Aš-Šabáb zveřejnil směrem k USA výzvu, aby se s nimi zapojily do dialogu, z něhož by mohla vyplynout podobná mírová dohoda, která byla v roce 2020 uzavřena s afghánským Tálibanem. Pokud by k tomu došlo, získali by militanti kontrolu nad celou zemí. Pro křesťany by se tak nebezpečí, kterému jsou v současnosti vystaveni, ještě zhoršilo, neboť Aš-Šabáb se netají tím, že má v úmyslu zcela vymýtit křesťanství ze Somálska. Čas zveřejnění výzvy militantů pak nápadně koreluje s plány na snížení počtu vojáků Africké unie v Somálsku.

I když zatím nic nenasvědčuje tomu, že by USA chtěly tomuto návrhu vyhovět, obavy tamních křesťanů, kteří se již nyní bojí o své životy, se ještě násobí. Pokud by tato extremistická skupina získala kontrolu nad zemí, následovala by nepochybně její snaha o naprosté vymýcení křesťanské menšiny ze Somálska.

The Voice of the Martyrs, Kanada, 28. září 2023