Zakáz křesťanských webových stránek

Čína

Webové stránky „Jona Home“ byly přinuceny po více jak dvaceti letech ukončit svoji činnost, a to kvůli vzrůstajícím restrikcím ze strany čínských úřadů vůči jejich náboženskému obsahu. 12. dubna uveřejnila webová stránka následující vyjádření: „Z důvodů, které jsou všem známé, nemohou již od této chvíle naše stránky sloužit bratřím a sestrám v Kristu. Díky všem za společnost a podporu v uplynulých jednadvaceti letech!“

1. března vstoupily v platnost nová vládní opatření, která tvrdě omezují náboženský obsah na internetu. Pro zveřejňování náboženských témat v online prostoru je nyní vyžadována licence, jejíž získání je však silně zredukováno.

Při hledání dalších informací se někteří uživatelé internetu ptali, co se stalo s jejich oblíbenými stránkami prostřednictvím čínské komunikační platformy s názvem Baidu Tieba. Aniž by se odvážil zmínit přímo vládní restrikce, poznamenal jeden uživatel jednoduše: „Ukončení stránek nemá nic společného s vaším laptopem. Důvod by vám měl být přece jasný.“

― The Voice of the Martyrs Canada, 5. května 2022