Zatčení křesťanů při svatební hostině

Indie

Devět pastorů a krátce oddaný křesťanský pár zatkla 27. března policie v indickém městě Azamgarth (stát Uttarpradéš). Podle svědků tam pořádal jistý pastor letniční denominace Assemblies of God svatební hostinu pro svoji dceru a zetě. Avšak místní radikální hinduisté tvrdili, že toto svatební shromáždění mělo konverzní charakter a zavolali proto policii. Třebaže se obviněný pastor snažil vysvětlit, že pouze pořádal křesťanskou svatební hostinu, policisté jeho výpověď ignorovali a zatkli jeho, novomanželský pár a dalších osm pastorů, kteří se hostiny rovněž účastnili.

Indický stát Uttarpradéš zavedl v roce 2020 legislativní opatření, jež staví mimo zákon náboženskou konverzi, k níž by došlo „překrucováním faktů, nepatřičným ovlivňováním, pod nátlakem, násilně, záměrným obluzováním či podvodným způsobem“. Uttarpradéš je pouze jeden z devíti indických států, které přijaly podobnou legislativu. Tyto zákony jsou však nezřídka zneužívány těmi, kteří chtějí Indii přeměnit na výhradně hinduistickou zemi.

„Tyto dny jsou v našem státě velmi náročné,“ poznamenal jistý křesťanský představitel ze státu Uttarpradéš. „V posledních několika měsících bylo uzavřeno více než 200 kostelů, 52 pastorů a dalších křesťanů se ocitlo ve vězeních na nejrůznějších místech našeho státu. Pro křesťany je obtížné shromažďovat se k bohoslužbám... Dnešní incident devíti pastorů, kteří byli posláni do vězení, naznačuje skutečnost, že se zde křesťané nemohou shromažďovat už za žádných okolností."

The Voice of the Martyrs, Kanada, 13. dubna 2023