Zvyšující se netolerance vůči křesťanům v Evropě

Německo

         Sekulární intolerance a islámský extremismus významně přispívají k tomu, že jsou v evropských státech praktikující křesťané anebo celé křesťanské organizace stále hojněji vystaveny diskriminaci vedoucí až k násilnostem a pronásledování. Toto zjištění prezentovala 30. listopadu organizace Observatory On Intolerance And Discrimination Against Christians In Europa (OIDAC) se sídlem ve Vídni. Hlavní myšlenka zprávy přitom spočívá v tom, že fenomén intolerance vůči křesťanům je v Evropě naprosto podceňován, neboť by jinak musel být jednoznačně politicky i společensky vnímán. „V dnešní Evropě je nejen nemoderní žít přesvědčivě křesťanskou víru, ale tato skutečnost může dokonce způsobit vážné útoky na osobní svobodu, jak na pracovišti, tak i ve vzdělávací soustavě,“ shrnuje výsledky šetření ředitelka OIDAC Madeleine Enzlbergerová. Intolerance a diskriminace křesťanů sahají od vandalismu až k nenávistným zločinům vůči jednotlivcům. Pozvolna se také omezují základní práva ― jako je právo na vlastní názor, náboženské svědomí, smluvní ujednání či rodičovská práva ― k čemuž dochází prostřednictvím společenského či státního nátlaku na vyšší míru „autocenzury“ mezi křesťanskými studenty. Obzvláště ohroženou skupinou jsou pak konvertité ke křesťanství, proti kterým jsou velmi často namířeny hrozby a násilí radikálních islamistů.

         Pro svoji výroční zprávu vyhodnotila vídeňská pozorovací skupina případy, které sama zdokumentovala, jakož i vlastní ankety a rozhovory s experty. Z pozorování vyplývá, že ve Francii, Německu, Španělsku, Švédsku, Velké Británii jsou křesťané převážně konfrontováni s různými omezeními. Ve Francii a Německu jsou podle zprávy obzvláště hojná zločinná jednání plynoucí z nenávisti, ve Velké Británii pak jde hlavně o soudní jednání a šetření kvůli nahlášeným nenávistným výhrůžkám. V Německu bylo podle zprávy zdokumentováno 255 případů vandalismu v kostelích. „Tyto případy postihují vždy větší množství křesťanů, neboť následně tyto církevní budovy zůstávají uzavřeny, aby se takovým incidentům předešlo,“ objasňuje Enzlbergerová vzniklé důsledky. Zatímco státní opatření mají jen sporadické dopady, zapříčiňují ve vlastních regionech vůči křesťanům velkou „sociální nevraživost“.

         Za konkrétní případ, „jak může křesťanská víra vést k obtížím“, uvádí zpráva dění kolem anglikánského pastora Bernarda Randalla. Tento někdejší duchovní pastýř na Trent College v Nottinghamu, škole provozované anglikánskou církví, byl nahlášen v rámci britského protiteroristického programu Prevence a následně ze školy propuštěn. Důvodem k tomu byl jeho apel v rámci kázání při školních bohoslužbách, aby si každý udělal své mínění o názorech jisté ve škole aktivní LGBTI organizace, která zde měla provádět školení proti šikaně. Ve svém kázání přitom uvedený spolek ani nediskreditoval, ani jej přímo nenapadal. Postižený anglikánský duchovní pak uvádí, že si nedělá již žádné iluze o možnosti nějakého dalšího angažmá ve školním zařízení. Slyšení ohledně jeho stížnosti na postup školy je stanoveno na září 2022.


- Podle Die Tagespost, Würzburg, Německo, 9. prosince 2021