O nás

 

14. 06. 2014

Pomoc pronásledované církvi

 

  Potvrzení o členství v ICA

K hlavním cílům tohoto spolku patří:

 

 • poskytovat hmotnou a duchovní pomoc pronásledovaným a potřebným křesťanům
 • informovat veřejnost o pronásledování křesťanů*
 • podporovat vydávání literatury, která vypovídá o křesťanských mučednících a o svědcích víry

 

Spolek úzce spolupracuje s celosvětovou misijní organizací International Christian Association (ICA).

 

Pět hlavních zásad této misijní organizace je založeno na biblickém verši epištoly Židům 13,3:

 

 • Podporovat křesťany v šíření evangelia v oblastech, kde jsou pro své svědectví o Ježíši Kristu pronásledováni, prostřednictvím křesťanské literatury, Biblí, rozhlasového vysílání, léků a dalších forem pomoci.
 • Poskytovat v těchto oblastech pomoc rodinám křesťanských mučedníků.
 • Podporovat věřící, kteří osobně prošli utrpením v bývalých komunistických zemích.
 • Nejrůznějším způsobem se snažit získávat pro Krista ty, kteří se podílejí na pronásledování křesťanů v totalitních zemích a problémových oblastech.
 • Informovat veřejnost o krutostech páchaných na křesťanech*.

 

 

02. 07. 2017

Mapa pronásledování křesťanů

 

Mapa pronásledování křesťanů v dnešním světě, verze 2017

 

 

08. 03. 2015

Přednášky ve společenstvích

 

O. s. Pomoc pronásledované církvi nabízí také zprostředkování přednášek Petra Jaška o pronásledování křesťanů v dnešním světě a službě Hlasu mučedníků. V případě zájmu o uspořádání přednášky ve vašem společenství vyplňte laskavě níže uvedený formulář, ozveme se vám a podrobnosti (včetně termínu) dohodneme e-mailem.

 

 

Jméno, příjmení: 
E-mailová adresa: 
Společenství (sbor/farnost/…): 
WWW adresa: 
Poznámka: 
Ochrana proti spamu:     Zakladatel Hlasu mučedníků se jmenoval Richard…
(doplňte příjmení)

 

 

23. 05. 2021

Hospodaření za rok 2020

 

Milí bratři a sestry, děkujeme vám za modlitební podporu i za finanční dary, které jste nám zaslali v minulém roce. Rádi bychom vás jako každoročně informovali o hospodaření našeho spolku za rok 2020.

 

 • Přijaté dary činily celkem – 3 773 312 Kč.
 • Úroky z běžného účtu – 317 Kč.

 

Výdaje byly následující:

 

 • Humanitární dary (Severní Korea, Nigérie, Egypt, Sýrie, Irák, Súdán, Srí Lanka, Somálsko, Moldávie, Jemen, Čína) – 2 396 205 Kč.
 • Náklady na bulletin (tisk, sazba, poštovné) – 237 161 Kč.
 • Podpora vydávání literatury o pronásledované církvi – 74 525 Kč.
 • Kancelářské potřeby a ostatní výdaje – 24 032 Kč.
 • Cestovné – 22 822 Kč.
 • Nákup publikací (Stefanos) – 63 187 Kč.
 • Bankovní poplatky (včetně mezinárodních převodů) – 17 535 Kč.
 • Mzdové náklady na jednoho pracovníka – 285 587 Kč.
 • Zdrav. a soc. pojištění – 96 581 Kč.
 • Drobný majetek – 4 790 Kč.
 • Správa webu a účetnictví – 188 257 Kč.
 • Cestovné Petr Jašek (příjemcem zpětně refundováno) – 19 367 Kč.

 

Účetní zůstatek k 31. 12. 2019 činil 1 434 668 Kč.

 

Zdroj: Hlas mučedníků 2/2021

 

 

18. 08. 2013

Podpora

 

Dobrovolné příspěvky je možné zasílat na účet:

 

Pomoc pronásledované církvi
ČSOB Jindřichův Hradec
č. ú.: 131257607/0300
konstantní symbol: 379

 

Na Slovensku:

 

Pomoc pronásledovane cirkvi
Tatra banka (peníze můžete na účet zasílat buď bankovním převodem nebo je skládat v každé pobočce Tatra banky)
č. ú.: 2622007994/1100 [IBAN SK5911000000002622007994]

 

Při platbě laskavě uveďte variabilní symbol, který naleznete na adresním štítku své zásilky bulletinu. (Variabilní symbol pro platby za knihy je nutné doplnit do zprávy pro příjemce.)

 

Databáze podporovatelů

 

Pokud potřebujete potvrzení o darech kvůli daňovému přiznání (a neodebíráte papírovou verzi bulletinu), zaregistrujte se do databáze podporovatelů (na uvedenou e-mailovou adresu Vám bude zaslán unikátní variabilní symbol).

 

Pokud se váš příspěvek podaří spojit s reálnou osobou, obdržíte (pozemní) poštou poděkování a potvrzení o daru (použitelné pro potřeby odpočtu od základu daně z příjmů). Zvlášť v případě, že neodebíráte bulletin v papírové podobě, můžete na této stránce získat unikátní variabilní symbol, který společně se svou adresou pomocí níže uvedeného formuláře odešlete do spolku Pomoc pronásledované církvi. Pouze při důsledném používání takto získaného variabilního symbolu bude identifikace plateb bezproblémová.

 

 

Organizace: 
*Jméno, příjmení: 
*Ulice, č. popisné: 
*Název obce, PSČ: 
*E-mailová adresa: 
Poznámka: 
Upřesnění: 

Po kliknutí na tlačítko „Registrovat“ bude vygenerován unikátní variabilní symbol a odeslán na adresu spolku Pomoc pronásledované církvi společně s vyplněným jménem a adresou. Potvrzení o veškerých darech poukázaných na účet příkazem či poštovní poukázkou s tímto variabilním symbolem budou od této chvíle zasílána na Vámi udanou adresu. Kopii mailu obdržíte do uvedené e-mailové schránky. Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

 

Do polí „Ulice, č. popisné“ a „Název obce, PSČ“ vyplňte adresu svého trvalého bydliště (tato adresa bude uvedena v potvrzení). Pokud chcete potvrzení zaslat na jinou adresu (adresa trvalého bydliště a doručovací adresa se liší), uveďte doručovací adresu do poznámky.

 

 

Propagace

 

Pomůžete nám také tím, že o nás dáte vědět. Pokud provozujete osobní, zájmové, sborové nebo jakékoli jiné internetové stránky, můžete si na ně přidat rámeček s automaticky aktualizovaným seznamem nejnovějších zpráv (viz ukázka vpravo).

 

Rámeček je vhodný k umístění do statických i dynamických stránek. Při volání je možné měnit celou řadu parametrů (například šířku, barvy nebo počet zobrazovaných titulků zpráv), aby rámeček do vašeho webu co nejlépe „zapadl“.

 

K zobrazování rámečku stačí, když do svých stránek vložíte jednoduchý kód, viz příklady uvedené níže. Obsah je aktualizován automaticky.

 

PHP

<?php
  echo implode("",file('https://www.hlas-mucedniku.cz/flash.php
  ?pocet=10&pozadi=d8e3e3&text=a53333&sirka=220&jednotka=px'));
?>

 

JavaScript

<script language="JavaScript" src="https://www.hlas-mucedniku.cz/flash.php?format=js&pocet=10&pozadi=d8e3e3&text=a53333&sirka=220&jednotka=px"></script>

 

Podporované parametry

 

parametrvýznamrozmezívýchozípoznámka
formatformát kóduphp nebo jsphpviz ukázky volání výše
pocetpočet zobrazovaných zpráv3 až 126 
sirkašířka rámečku v pt/px
(viz násl. parametr)
100 až 300150výška závisí na délce titulků
jednotlivých zpráv a jejich počtu
jednotkapoužitá jednotkapt nebo pxptpt vs. px: délkové jednotky v CSS
stinširší okraj rámečku vpravo/dole0 až 300 = rovnoměrný tenký rámeček (bez stínu)
textbarva textu (hex. kód)000000 až FFFFFF000000 
pozadibarva pozadí (hex. kód)000000 až FFFFFFFFFFFF 
ramecekbarva okraje (hex. kód)000000 až FFFFFF000000skrytí rámečku = stejná barva rámečku a pozadí

 

Pokud potřebujete se začleněním rámečku do svých stránek poradit, neváhejte nás kontaktovat.