Nečekané propuštění křesťanů

Eritrea

 

V nedávné zprávě (Dva pastoři již 7000 dnů ve vězení), jsme uveřejnili výzvu k modlitbě za dva čelní křesťanské představitele, kteří kvůli své víře zůstávají již více než 7 000 dní ve vězení bez řádného soudního procesu.

Přestože pastor Haile a dr. Kiflu jsou v eritrejském vězení drženi i nadále, a s nimi  stovky dalších Ježíšových následovníků, můžeme se alespoň radovat z dobré zprávy, podle které bylo koncem července propuštěno z vězení třináct eritrejských křesťanů. Šlo o sedm žen a šest mužů, kteří měli strávit ve vězení přibližně deset let. Z bezpečnostních důvodů však jména těchto věřících nelze zveřejňovat.

Hovoříme-li o těchto nedávných propuštěních, Todd Nettleton z VOM USA k nim poznamenává: „Možná se nikdy na této straně nebe nedozvíme, jak přesně do sebe všechny ty věci zapadaly,“ i tak ale Todd nevěří, aby šlo o pouhou náhodu, že tito křesťané byli propuštěni tak rychle po uveřejnění výzvy o modlitby za vězněné křesťany v Eritreji. To nám všem slouží jako povzbudivá připomínka, že modlitba vskutku věci mění!

Vytrvejme proto i nadále v modlitbách za další vězněné ...