AKTUÁLNĚ

Zasílání novinek emailem

E-mail

Eritrea

V dubnu 2023 bylo v Eritreji zatčeno více než 100 hudebně nadaných mladých křesťanů, kteří jsou členy hudební skupiny známé jako Mahalians. Důvodem zatčení byla nahrávka chvalozpěvů, které měli tito křesťané v úmyslu sdílet na YouTube. Vláda však označila jejich setkávání v nahrávacím studiu za nelegální církevní shromáždění. V září přišla informace, že téměř polovinu zadržených mladých lidí policie propustila. Od té doby se na svobodu dostávali další uvěznění, kteří byli propouštěni obvykle po malých skupinách. 

01. 02. 2024

Nigérie

Ještě v listopadu minulého roku se zdálo, že množství incidentů protikřesťanského násilí a únosů v Nigérii ve srovnání s předchozím rokem klesl. Vánoční období však přineslo vlnu mimořádně násilných útoků. I po Novém roce to vypadá, že přicházející zprávy potvrzují rostoucí brutalitu ze strany militantních skupin v severní a střední Nigérii. 1. ledna zaútočili členové Boko Haram na dvě křesťanské vesnice v oblasti Chibok ve státě Borno. Nejprve se zaměřili na osadu Gartamawa, kde zabili dvanáct lidí a dvě osoby zranili. 

01. 02. 2024

Írák

Teroristická organizace Islámský stát (IS) vyhlásila před několika lety v části Iráku svůj „chalífát“. Křesťané byli tehdy zabíjeni, jejich domy ničeny a vypalovány. Bezpočet iráckých křesťanů musel proto ze svých bydlišť uprchnout. Když v roce 2016 byla velká část teroristy ovládaných území znovu osvobozena, začali se do svých domovů vracet také křesťané. Mnohdy však nacházeli ze svých někdejších obydlí jen ruiny. Německý Hlas mučedníků (HMK) díky spolupráci s další partnerskou organizací pomáhá těmto křesťanům v návratu a budování nové existence.

18. 01. 2024

Filipíny

3. prosince došlo k bombovému útoku na účastníky katolické mše konané na státní univerzitě (Mindanao State University) v Marawi, hlavním městě filipínské provincie Lanao del Sur, která leží na ostrově Mindanao. Odpálená nálož usmrtila čtyři účastníky bohoslužby a dalších 45 jich zranila. Po bombovém útoku, který provedli teroristé spříznění s Islámským státem, považovala tamní církev za nutné omezit nadcházející vánoční oslavy. V důsledku útoku se církev rozhodla zrušit některé tradiční slavnosti spojené s vánočními svátky.

18. 01. 2024

Egypt

Od roku 2016 schvaluje egyptská vláda pomalým tempem registraci více než 3700 církevních budov, které předtím fungovaly bez požadované licence. Existence těchto zařízení sahá ještě před rok 2016, tedy do doby, kdy prakticky nebyla možnost takové povolení získat. Pro koptské křesťany z vesnice Al-Azeeb byl již tak těžkopádný proces registrace na získání bezpečného místa k bohoslužbám ještě ztížen nepřátelským postojem některých sousedů.

18. 01. 2024

Írán

Esmaeil Narimanpour je íránský křesťan, který se kvůli své víře v Krista ocitl již několikrát v minulosti ve vězení. V dubnu 2021 byl zatčen se třemi dalšími věřícími a během vyšetřování policie zadržené křesťany mučila. O dva dny později byli všichni čtyři muži propuštěni s ohledem na pandemickou situaci COVID-19, avšak s podmínkou, že v případě předvolání se vrátí do vazby. Ačkoli byli tito křesťané nakonec v listopadu téhož roku obžaloby zproštěni, bylo jim současně uloženo povinně se zúčastnit „převýchovného“ kursu o islámu. Na Štědrý den roku 2023 byl Esmaeil opět zadržen policií.

18. 01. 2024

Nigérie

Počet obětí vánočního masakru v Nigérii nyní vzrostl na téměř 200. A další těla jsou stále objevována, tvrdí partneři organizace Hlasu mučedníků (HM) - Release International (RI), která podporuje pronásledované křesťany po celém světě. Zatímco pokračují snahy o identifikaci těl, organizace Release International byla informována o dalším útoku milicí Fulbů na stejnou oblast 28. prosince a obdržela informace o plánech dalších útoků ve státě Plateau ve střední Nigérii. 

30. 12. 2023

Nigérie

Při koordinovaných útocích na převážně křesťanské oblasti v nigerijském státě Plateau zabili teroristé podle údajů 160 lidí, z nichž mnozí se připravovali na vánoční program ve svých sborech. Podle úředních osob i tamních obyvatelů přišli při masakrech ve vesnicích Barkin Ladi a Mangu o život tamní pastoři a došlo ke zničení stovek domů. Podle Dawzino Mallau, místního křesťana žijícího v okrese Bokkos, zabili útočníci například baptistického kazatele Solomona Gushe spolu s devíti členy jeho rodiny.

29. 12. 2023

Keňa

V severní a východní části Keni je podíl muslimského obyvatelstva značně vysoký. Pokud zde někdo přijme Krista, je vystaven tlaku zejména od vlastního příbuzenstva a okolní komunity. Německý Hlas mučedníků (HMK) společně s jednou partnerskou organizací se v této souvislosti společně rozhodly pro jisté kreativní řešení. Aby měli zdejší lidé možnost seznámit se s Ježíšovým učením, nabízejí kursy výroby šperků, jako jsou řetízky, náušnice či různé náramky. A tamní ženy jak z křesťanského, tak i z muslimského prostředí se do těchto kurzů s nadšením hlásí.

12. 12. 2023

Myanmar

Pět křesťanů, kteří se stali oběťmi pronásledování ze strany myanmarské vojenské diktatury, nedávno podalo u filipínského soudu stížnost na válečné zločiny. Přestože tito věřící pocházeli původně z provinčního státu Čjin, emigrovali do zemí, jako je Austrálie, Británie, Kanada či Indie. Tyto údajné oběti násilí jsou přesvědčeny, že filipínský zákon z roku 2009 zavazuje zemi stíhat na základě zásady o univerzální jurisdikci i válečné zločiny spáchané v jiných státech. Mezi pachatele ve stížnosti patří například šéf myanmarské vládnoucí vojenské rady, generál Min Aung Hlaing.

12. 12. 2023

Alžírsko

Pastor Youssef Ourahmane je vedoucím duchovním správcem, který dohlíží na řadu církví a biblických škol v Alžírsku, a kromě toho působí jako viceprezident křesťanské asociace Église Protestante d'Algérie (EPA) – která sdružuje více než 45 protestantských církví. V březnu pastor Youssef zorganizoval malé třídenní setkání s několika křesťanskými rodinami. Součástí areálu, ve kterém se setkali, je i církevní budova, která byla úřady zapečetěna již v roce 2019. Kvůli tomuto setkání byl pastor Youssef obviněn z pořádání nepovoleného náboženského shromáždění. 

12. 12. 2023

Šrí Lanka

Pastor Jerome Fernando se vedle své běžné činnosti pastora, rovněž často účastní evangelizačních setkání v různých zemích světa. Jelikož jde o známého křesťanského představitele, jsou jeho poselství sdílena i v online prostoru. V jedné takové promluvě z konce května hovořil pastor Jerome o rozdílech mezi křesťanstvím a náboženstvími, ke kterým se na Srí Lance hlásí většina tamního obyvatelstva. Po vyslechnutí jeho poselství však vznesli jeho odpůrci obvinění, že pastor Jerome svým vyjádřením urazil buddhismus, hinduismus a islám. 

12. 12. 2023

O NÁS

Pomoc pronásledované církvi

 
K hlavním cílům tohoto spolku patří:

  • poskytovat hmotnou a duchovní pomoc pronásledovaným a potřebným křesťanům
  • informovat veřejnost o pronásledování křesťanů*
  • podporovat vydávání literatury, která vypovídá o křesťanských mučednících a o svědcích víry

Spolek úzce spolupracuje s celosvětovou misijní organizací International Christian Association (ICA).

Pět hlavních zásad této misijní organizace je založeno na biblickém verši epištoly Židům 13,3:

  • Podporovat křesťany v šíření evangelia v oblastech, kde jsou pro své svědectví o Ježíši Kristu pronásledováni, prostřednictvím křesťanské literatury, Biblí, rozhlasového vysílání, léků a dalších forem pomoci.
  • Poskytovat v těchto oblastech pomoc rodinám křesťanských mučedníků.
  • Podporovat věřící, kteří osobně prošli utrpením v bývalých komunistických zemích.
  • Nejrůznějším způsobem se snažit získávat pro Krista ty, kteří se podílejí na pronásledování křesťanů v totalitních zemích a problémových oblastech.
  • Informovat veřejnost o krutostech páchaných na křesťanech*.