Novinky

 

18. 05. 2019

Aktuální zprávy

 

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

TIP: Odkazy na aktuální zprávy jsou automaticky zveřejňovány také na Twitteru.

 

Videa z přednášek a rozhovorů Petra Jaška o pronásledované církvi

 

Petr Jašek, místopředseda českého Hlasu mučedníků, byl 14 měsíců vězněn súdánským režimem za svoji snahu pomoci tamním pronásledovaným křesťanům – viz také: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Jašek.

 

 

20. 05. 2019

Hlas mučedníků 2/2019

 

 
Lilianin otec sloužil v Kolumbii jako křesťanský pastor, než ho zavraždili povstalci z marxistické guerilly FARC. Nyní se Liliana sama připravuje na misijní práci.

Když Liliana vyrůstala v nebezpečném kolumbijském pohraničí, kde je někdy křesťanům vyhrožováno zabitím jen kvůli účasti na shromážděních, nebyla to její volba. Na vlastní oči sledovat, jak se celé rodině sklíčené zármutkem po vraždě otce hroutí víra, také nebyla její volba. Když se však dnes ohlédne zpět, může vidět, jak si Bůh použil tyto zkoušky a dílčí prohry, aby její život nasměroval ke svým cílům. A s poznáním těchto cílů přišlo i uzdravení a opětovné vzkříšení víry.

 

Lilianini rodiče Amelo a Christina ještě před narozením dcery odcestovali jako misionáři do jedné z nejnebezpečnějších částí Kolumbie založit nové společenství. Měli pastoračně sloužit na kolumbijsko-venezuelské hranici, kde se armáda snaží potírat aktivity povstalců z řad Ozbrojených revolučních sil Kolumbie (FARC).

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Pozvání pro všechny
 • Slovo úvodem: Boží milost provází potomky mučedníků (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Kolumbie, Vietnam, Írán, Srí Lanka
 • Zprávy ze světa: Pákistán – Asia Bibi
 • Biblické zamyšlení: Zrcadlit paprsky spravedlnosti (Richard Wurmbrand)
 • Informace z české redakce: Hospodaření za rok 2018
 • Mučedníci křesťanské víry: Matka a syn, Severní Korea

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,4 MB   KF8 (pro Kindle) – 2,9 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

03. 04. 2018

Nová kniha z nakladatelství Stefanos – Jan Viklef

 

 

Na sklonku léta roku 1345 opustil patnáctiletý Jan Viklef rodný dům v anglickém Yorkshiru a vydal se na dvě stě mil dlouhou cestu, jejímž cílem byla oxfordská univerzita. Otec považoval Jana za příliš slabého na selskou práci, a proto ho poslal studovat na kněze. Ovšem tenkrát sotva mohl někdo tušit, že tato cesta nebude bez ohlasu ve světových dějinách a mladý poutník vyspěje v učence a biblického překladatele, jehož teologie, tak drahá Mistru Janu Husovi a dalším, zazáří na úsvitu nadcházejícího dne světové reformace.

 

Ze všeho nejvíc Viklef usiloval, aby zpřístupnil Boží slovo každému. Bible v té době kolovala pouze v latině mezi vzdělanci, přičemž její opisy byly natolik nákladné, že většina anglických farností neměla jediný exemplář! S tím souvisela okolnost ještě horší, že podle nařízení církevní vrchnosti nesměli vůbec číst Bibli „laikové“, obyčejní lidé. Přes zarputilý odpor oficiální středověké církve se však Jan Viklef zasazoval o překlad Písma do angličtiny a jeho nesmlouvavá kázání a reformní snahy začaly tehdejší církev upozorňovat na mnoho nebiblických nánosů v jejím bohosloví a zkostnatělých stereotypů v její praxi.

 

Jaký osud přichystají Janu Viklefovi jeho mocní odpůrci? A jak tato bitva ovlivní budoucnost mnoha dalších generací v celém světě včetně našich českých zemí? Také o tom se čtenář dozví v naší knížce.

 

Vázaná brožura, 12 × 19 cm, 152 stran

Cena papírové knihy 184 Kč (při objednávce 2 a více výtisků 169 Kč)

 

Související odkazy

 

 

 

16. 03. 2019

Hlas mučedníků 1/2019

 

 
U sborů, které alžírská vláda považuje za ilegální, nechává zámky vstupních dveří zapečetit červeným voskem.

Křesťanství v Alžírsku během posledních desetiletí utěšeně kvetlo a každý rok se křesťanská komunita rozrůstala průměrně o osm procent. Většina nových křesťanů přitom pocházela z berberského obyvatelstva Kabylie, kulturního regionu na severu Alžírska. Tato minoritní etnická skupina obývající hornatou východní část země hovoří spíše než arabsky převážně vlastním jazykem, tedy kabylštinou. Dnes je Alžírsko v rámci celého světa domovem největšího množství křesťanských konvertitů, kteří opustili islám. A tamní vláda si toho je dobře vědoma a nárůstu křesťanství všemožně zabraňuje.

 

V roce 2018 zaslalo Ministerstvo pro náboženství výhrůžný dopis křesťanské kongregaci v Tizi Ouzou, kde jako jeden z pastorů sloužil Dassin. Tento sbor úřady varovaly, že může být uzavřen kvůli nedostatečným bezpečnostním opatřením, například proti požáru atp. Představitelé sboru, který čítal kolem 250 členů, dobře věděli, že takové varování úřadů musí brát nadmíru vážně, neboť podobným způsobem v jejich regionu došlo již dříve k uzavření několika sborů. Avšak současně si uvědomovali, že jde ze strany Ministerstva pro náboženství jen o záminku, která navíc vycházela ze zastaralých údajů, protože sbor všechny bezpečnostní nedostatky už dávno předtím odstranil. Příslušné úřady však novou kontrolu neprovedly a záměrně vycházely stále ze závěrů původní inspekce. „Chtěli nás prostě jen popotahovat,“ vysvětluje celou situaci Dassin.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Vítězná samota
 • Slovo úvodem: Jejich krev volá (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Severní Afrika (Alžírsko, Tunisko, Maroko)
 • Zprávy ze světa: Indie
 • Biblické zamyšlení: Pozitivní stránka pochybností (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Sv. Cyprián, nepřítel římských bohů

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 1,6 MB   KF8 (pro Kindle) – 3,4 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

26. 11. 2018

Hlas mučedníků 5–6/2018

 

 
Soro a Ali pokračují ve službě íránským křesťanům v jedné sousední zemi.

Soro a Ali vědí, že návrat do Íránu by pro ně znamenal veliké nebezpečí. Tento křesťanský manželský pár se snaží zvěstovat evangelium těm, kdo by je možná jinak nikdy neslyšeli, lidem, kteří žijí v nejrepresivnějších zemích světa.

 

Soro stáhla v oknech rolety a začala se připravovat na večerní shromáždění. Věřící, kteří přicházeli jednotlivě, zaťukali vždy před vstupem tiše na dveře a zuli si boty. Některé z žen, než se posadily na pestře zbarvené rohožky, si sundaly své tradiční šátky. V určenou dobu Soro dveře uzamkla a s manželem pak pomocí tlustých srolovaných ručníků místnost zvukově dobře odizolovali. Dveře měly následně zůstat uzamčeny půl druhou hodinu, a to i přes něčí případné zaklepání.

 

Jakmile zapadla zástrčka u dveří, otevřeli přítomní své Bible a celá skupina se začala postupně modlit, číst Písmo, tiše zpívat duchovní písně a vysluhovat Večeři Páně. Během této doby hlídkovali někteří členové společenství u okna, aby případně zachytili jakékoli podezřelé dění venku.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Pravý význam Vánoc
 • Slovo úvodem: Islám v Íránu selhává (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Írán, Laos, Turecko
 • Biblická úvaha: My pak kážeme Krista ukřižovaného (sf)
 • Zprávy ze světa: Německo
 • Biblické zamyšlení: Tvůrci pokoje (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Nikolaj Moldovae (Sovětský svaz)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 4,6 MB   KF8 (pro Kindle) – 8,3 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

22. 11. 2018

Nová e-kniha z nakladatelství Stefanos – Vavřín víry

 

 

Devět teologických rozjímání nad křesťanskou vírou v dnešním světě.

 

V devíti teologických rozjímáních nad křesťanskou vírou v dnešním světě rozvíjí autor v různých souvislostech na pozadí současných poměrů několik biblických motivů, především novozákonních, kterými se opakovaně zabýval v několika příležitostných kázáních z poslední doby. Úvahy spojuje ústřední téma „neobvyklého vítězství“, skutečnost, že zvěstované evangelium ve světě a přiznání se k Ježíši Kristu nepřináší „vavříny“, na kterých bychom mohli spokojeně usnout, ale spíš trní útrap všeho druhu. A také zjitřenou citlivost pro přemnohá zla, jež „normální“ společnost vůbec neregistruje.

 

Víra ovšem, jak praví apoštol Jan, přemáhá svět, vede nás i skrze mnohá sklíčení ba utrpení k pokoji, který je „nad všeliký rozum lidský“. Leč nevítězíme my sami, ani zbraněmi duchovními ne, například stupňováním svých výkonů intelektuálních nebo mravních, ale to vítězství nad světem (a tím i nad námi samými v naší „přirozené“ Bohu zcizenosti) nám vybojovává toliko láska (a víra), kterou nám dal Otec. Tento div nepodmíněného daru Boží milosti všem, kteří jej neodmítnou, chtějí z různých stran osvětlit všechny kapitolky tohoto komorního souboru úvah.

 

Elektronická kniha je k dispozici ve formátech Kindle (KF8+Mobi) a EPUB. Můžete si ji koupit nebo půjčit již dnes.

 

 

Papírová verze knihy vyjde v únoru 2019.

 

 

17. 10. 2018

Nová e-kniha z nakladatelství Stefanos – Z pokolení na pokolení

 

 

Příběh severokorejské rodiny, která dokázala udržet při životě poselství evangelia v jednom z nejbrutálnějších protikřesťanských režimů, jaké lidstvo zná, po více než padesát let.

 

V roce 1907 přineslo duchovní probuzení v Pchjongjangu do Koreje ohromný rozmach křesťanství. Americký misionář William Blair tehdy prohlásil, že „nesmírný oceán modliteb se nyní vzdouvá k Božímu trůnu“. O padesát let později se v důsledku krutého pronásledování na severu Koreje tento oceán doslova vypařil; přece však dál přežívalo alespoň několik pramínků. Tato kniha přináší příběh jedné severokorejské rodiny, v níž se předávalo evangelium z generace na generaci ve stínu pracovních táborů, věznění, výslechů a především uprostřed každodenního děsivě ubíjejícího života v Severní Koreji.

 

Elektronická kniha je k dispozici ve formátech Kindle (KF8+Mobi) a EPUB. Můžete si ji koupit nebo půjčit již dnes.

 

 

Papírová verze knihy (vázaná, 11,5 × 17,5 cm, 140 stran) vychází 19. listopadu. Při objednávce papírové knihy na našem webu obdržíte elektronickou verzi zdarma.

 

 

18. 09. 2018

Hlas mučedníků 4/2018

 

 
Manžel eritrejské křesťanky Mulu byl popraven ve vězení.

Mulu Sulemanová a její manžel Kiros byli aktivními členy jednoho křesťanského sboru. V roce 2000 byl Kiros zatčen a Mulu o něm několik let neslyšela. Teprve v roce 2004 se dozvěděla, že byl s několika dalšími křesťany popraven ve vězení.

 

Ani po této zprávě nepřestala Mulu pravidelně navštěvovat shromáždění. Od roku 2004 byla kvůli tomu několikrát zatčena – naposledy v březnu 2012, společně s dalšími čtyřiadvaceti křesťany při policejním zátahu na ilegální křesťanské shromáždění pořádané v jejím domě. Během pobytu ve vězení ji vyšetřovatelé častokrát mučili. Veškerému naléhání, aby podepsala prohlášení, že se zříká své víry, však tvrdohlavě vzdorovala. „Jak bych mohla něco takového udělat?“ prohlašuje Mulu. „To bych raději zemřela!“

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Odpočinek uprostřed bolesti
 • Slovo úvodem: Uvězněný národ (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Eritrea
 • Zprávy ze světa: Myanmar
 • Biblické zamyšlení: Ježíš inkognito (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Věřící vdova (Anglie 1519)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 2,0 MB   KF8 (pro Kindle) – 5,1 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

21. 07. 2018

Hlas mučedníků 3/2018

 

 
Nigerijská křesťanka Lucy a její syn patří k těm, kteří dostávají podporu ve středisku Hlasu mučedníků v severní Nigérii.

Když si jednoho dne Debora povídala se sousedkou u svého domu ve stínu stromů, objevilo se znenadání vozidlo se čtyřmi mladými muži ozbrojenými automatickými zbraněmi. Muži vyskákali z auta a blížili se ke stavení. Debořiny dcery, devítiletá Palmata a sedmiletá adoptovaná Kumai, se zrovna vrátily ze školy a u dveří domu jedly svačinu. Debořin manžel byl v domě a připravoval se na večerní biblickou hodinu.

 

Debora se sice snažila ještě vběhnout do domu, ale jeden z mužů ji v chodbě zastavil, povalil na zem a přikázal jí, aby zůstala ležet.

 

Když ležela na břiše, šlápl jí muž na záda a nohou přitlačil k zemi. Potom už slyšela jen čtyři výstřely z místnosti, kde se její man­žel právě připravoval na shromáždění. Debora se v zou­falství snažila modlit a připravit se, dle jejího sou­du, na jistou smrt. K jejímu překvapení ji však muži nechali a chystali se k odjezdu. Předtím však ještě popadli obě zoufale se bránící děvčátka, naložili je do auta a pak odjeli. Debora jen lomila rukama, kus cesty běžela za autem, které ale zanedlouho zmizelo v oblacích zvířeného prachu. Nakonec Debora padla a zůstala bezvládně ležet.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Cesta k životu
 • Slovo úvodem: Budete jako Kristus objímat ty, kteří trpí? (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Afghánistán, Nigérie
 • Biblické zamyšlení: Tři moudré rady (Richard Wurmbrand)
 • Mučedníci křesťanské víry: Pastor Serebrennikov (Sovětský svaz)

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 2,8 MB   KF8 (pro Kindle) – 6,8 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.

 

 

19. 05. 2018

Hlas mučedníků 2/2018

 

 
Nepálská křesťanka Sára, která žije v odlehlé horské vesnici, právě dostala svoji první Bibli.

Podobně jako apoštolové v knize Skutků, i my nadřazujeme Boží zákon nad zákon lidský, a proto „pašujeme“ Bible a vymýšlíme přitom stále nové kreativní způsoby, jak dostat Písmo k těm křesťanům, kteří žijí na územích, kde je vlastnění Bible považováno za ilegální. (Skutky 5,29) V některých oblastech šíříme Bible v digitální podobě, jinde zase ve zvukovém záznamu. Pamatujeme přitom i na nejmladší generaci, pro kterou tiskneme v příslušných jazycích ilustrované biblické příběhy v komiksové podobě.

 

Jednoho dne uvidíme příběh biblického překládání do všech jazyků a šíření Božího slova do všech koutů země z pohledu věčné perspektivy a spatříme i jeho pravý význam. Nechť nám Bůh dopřeje, abychom v tomto příběhu naplnili i my svoji roli.

 

Z obsahu

 

 • Richard Wurmbrand napsal: Co bychom neměli dělat
 • Slovo úvodem: Vaše role v biblickém příběhu (Cole Richards)
 • Pronásledovaná církev dnes: Čína, Indie, Jemen, Kolumbie, Kuba, Nigérie, Sýrie
 • Zprávy ze světa: Alžírsko, Německo
 • Biblické zamyšlení: Co nikdy nepomíjí (Richard Wurmbrand)
 • Hospodaření za rok 2017
 • Mučedníci křesťanské víry: Církev v Japonsku

 

Elektronická verze ke stažení

 

PDF – 4,9 MB   KF8 (pro Kindle) – 6,2 MB   0   0

 

 

K bezplatnému odběru bulletinu (v elektronické nebo papírové podobě) se můžete přihlásit na samostatné stránce.